ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنیدیک افسر ارتش وظیفهٔ اسکورت کردن یک شاینی را برای بازگشتن به سرزمینش در سال 1892 بر عهده می‌گیرد.

عکس های فیلم متخاصمان