ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنیدقانون گذار و مجری قانون جان کرمر است تا همه قربانیان پاسخگوی اعمال خود باشند و شاید آن روز به ارامشی ابدی دست یابند و شاید هنوز زندگی ادامه دار باشد انتخاب با خودشان است جان کرمر ملقب به اره بازی خود را مجددا آغاز کرده است ...

عکس های فیلم اره