ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنیدشوکو به همراه همسر دومش رضا تصمیم می گیرد تا فریدون همسر سابقش که توسط فرزندانشان به خانه سالمندان راهی گشته را به خانه خود بیاورند این تصمیم اتفاقات جدیدی را در زندگی هر سه بوجود می آورد

عکس های فیلم بنفشه آفریقایی