ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید«تایماز» عاشق دختری به نام «آلما گل» است که به دلیلی از او دور است. تایماز که مدام در بیداری و رویا معشوقه خود را می بیند، به شهر خود بر می گردد تا آلما گل را پیدا کند اما با خانه های مخروبه مواجه می شود.

عکس های فیلم آلماگل