ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنیدداستان درباره داستی یک هواپیمای کوچک ملخی است که در آرزوی شرکت در مسابقات بزرگ بین هواپیماهاست اما فقط یک مشکل کوچک وجود دارد. داستی از ارتفاع می‌ترسد!

عکس های فیلم هواپیماها 1