ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

ﺳﻴﺎﻣﮏ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻮﺩک‌ﺁﺯﺍﺭی ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻫﻴچ‌گاه ﺭﻧﮓ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺛﺒﺎﺕ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﻴﺎﻣﮏ ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﻣﺮﺩی ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻤﻪ‌ی ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺑﻮﺩﻩ است.

عکس های فیلم ضد آب