ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید



لایت دانش آموزی است که با پیدا کردن دفترچه ای عجیب می فهمید که هر اسمی داخل آن بنویسد میتواند آن فرد را بکشد.

عکس های فیلم دفترچه مرگ