ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید"فرانک سرپیکو" (پاچینو) پلیس صادقی است که به مبارزه با فساد می پردازد..

عکس های فیلم سرپیکو