ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنیدآریوم در اولین روز کاری‌اش متوجه می‌شود که صاحب کارش (بانگون) با زنی که قبلا به جای آریوم کار می‌گرده رابطه پنهانی داشته است. با ورود همسر بانگون به ماجرا قضیه کمی پیچیده می‌شود.

عکس های فیلم روز بعد