ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنیدیک شهر... یک کلید... و یک سفر... پدر سفری را آغاز می کند... سفری که پایانی است بر سال ها سکوت... سفری برای رهایی... برای رسیدن به پسرش که از نبرد بازنگشته... سفری برای پیدا شدن یک در... برای سبز ماندن خانواده اش و برای بازگرداندن زندگی به تنها نوه اش خورشید...

عکس های فیلم صدای منو می شنوید؟!