این فیلم داستان زن و مردی است که در فضایی سر و کوهستانی میان مردم پول پخش می‌کنند...

عکس های فیلم پذیرایی ساده