ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

پرستو و علی فرزندان خانواده ای مذهبی هستند که علی به دلیل موقعیت شغلی اش چند سالی است از خانواده جدا شده است. در این میان، پرستو پس از گذشت مدتی از تحصیلش در دانشگاه، به دلیل یك مشكل انضباطی- اخلاقی از دانشگاه اخراج می شود...

عکس های فیلم زندگی با چشمان بسته