مژده شمسایی در فیلم «سگ کشی»
فیلم «سگ کشی» با بازی مژده شمسایی و مجید مظفری
پشت صحنه فیلم «سگ کشی»
پشت صحنه فیلم سینمایی «سگ کشی»