ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنیدیک زن همراه دو فرزندش که به نور خورشید حساسیت دارند، در خانه ای تاریک زندگی می کند. با جریاناتی که برایش اتفاق می افتد، کم کم باور می کند که خانواده اش نفرین شده اند....

عکس های فیلم دیگران