الهام حمیدی در فیلم گهواره ای برای مادر
نمایی از فیلم گهواره ای برای مادر
نمایی از فیلم گهواره ای برای مادر
پشت صحنه فیلم سینمایی گهواره ای برای مادر