ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنیدخداوند به وسیله نشانه هایی به سلیمان نشان می دهد که باید از شرایط سختی برای رسیدن به یک جامعه آرمانی عبور کند. اما سلیمان برای بدست آوردن چنین حکومتی باید جهان اجنه و شیاطین را تحت سلطه ی خود در آورد. در این بین فتنه هایی در سه شهر اورشلیم، اریحا و...

عکس های فیلم ملک سلیمان نبی