جیسون بورن(مت دیمون) که اکنون حافظه‌اش را بدست آورده و تا حدودی از چند و چون گذشته‌اش آگاهی پیدا کرده تصمیم گرفته تا تعقیب و گریزهایی که قبل از این شاهدش بودیم را کنار بگذارد و در گوشه‌ای از دنیا خود را مخفی کند و زندگی آرامی داشته باشد. اما زمانی که نیکی پارسون (استایلز) موفق می‌شود تا با هک کردن سازمان CIA به اطلاعات مهم و تازه‌ای که به جیسون بورن نیز مربوط می‌شود دست پیدا می‌کند، مجدد جیسون بورن را در مسیر همیشگی‌اش قرار می‌دهد.

عکس های فیلم جیسون بورن