داستان فیلم زندگی شاهزادهٔ بوتسوانا، سرتسه خاما و زن بریتانیایی سفیدپوستش، روث ویلیامز است که ازدواج بین نژادی آنها در دههٔ ۱۹۴۰ باعث بحث و اعتراض‌های بسیاری شد.

عکس های فیلم یک پادشاهی متحد