روایتگر عشق میان دو زن است.

عکس های فیلم آبی گرم‌ترین رنگ است