ماریون کاتیلارد نقش ساندرا، مادر جوان دو بچه را بازی می‌کند که کارش در یک کارخانه کوچک پنل‌های خورشیدی در حالت معلق قرار گرفته است. ساندرا دچار افسردگی بوده و به دلیل غیبت دراز مدت اخیرش از کار، رئیس کارخانه اقدام به یک رای‌گیری می‌کند که در این رای‌گیری همکاران او باید بین بن‌های ۱۰۰۰ یورویی سالانه خود و اجازه دادن به ساندرا برای داشتن شغلش یکی را انتخاب نمایند. در رای‌گیری اولیه ۱۴ نفر از ۱۶ کارمند رای به بن‌های ۱۰۰۰ یورویی می‌دهند. اما ساندار رئیسش را متقاعد می‌کند تا به او شانسی مجدد دهد تا رای‌گیری، دو روز بعد، مجددا برگزار شود. آیا او می‌تواند شغلش را با زدن در خانه تک‌تک همکارانش پس بگیرد؟

عکس های فیلم دو روز، یک شب