نمای از طناز طباطبایی و بابک حمیدیان در فیلم پنجاه قدم آخر
نمای از بابک حمیدیان در فیلم پنجاه قدم آخر
نمای از بابک حمیدیان و سلمان فرخنده در فیلم پنجاه قدم آخر
نمای از بابک حمیدیان در فیلم سینمایی پنجاه قدم آخر
نمای از طناز طباطبایی در فیلم سینمایی پنجاه قدم آخر
نمای از بابک حمیدیان در پنجاه قدم آخر
نمای از طناز طباطبایی در پنجاه قدم آخر
نمای از پشت صحنه فیلم پنجاه قدم آخر
تصویر فیلم پنجاه قدم آخر
پوستر فیلم پنجاه قدم آخر
کیومرث پوراحمد، بابک حمیدیان، طناز طباطبایی و سلمان فرخنده در اکران فیلم «پنجاه قدم آخر» در سی و دومین جشنواره فیلم فجر