ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنیدزوجی از قشر متوسط ایران امروز، پس از 20 سال فراق اکنون که همدیگر را یافته اند برای تحکیم این عشق،سرنوشت بچه هایشان را با زوجی از طبقه پایین جامعه گره می زنند، غافل از اینکه این آغازی برای فروپاشی هر دو خانواده است....

عکس های فیلم بهت