ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید«بردو» نوجوانی است که پدر خود را از دست داده است و به همراه برادر و مادر خود به تنهایی زندگی می‌کنند. بردو بخاطر این که بتواند زندگی خود را سر و سامان دهد راهی سفری می‌شود که طلب پدر خود را از نصیر بگیرد که در میانه راه در گیر اتفاقات ناخواسته‌ای می‌شود ...

عکس های فیلم او خوب سنگ می زند