برشی دیگر از زندگی شخصیت‌های اصلی قصه یعنی همان ارژنگ و رویا با بازی رضا عطاران و مهناز افشار است

عکس های فیلم نهنگ عنبر 2; سلکشن رویا