ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

داستان سفر تعدادي کودک و مربي‌شان به شمال کشور است که بچه‌ها در طول راه از مربي مي خواهند براي‌شان قصه بگويد و مربي قصه ننه نقلي و کدو قلقله زن را تعريف مي‌کند.

عکس های فیلم ننه نقلی