ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

قصه ها گذر به هفت موقعيت از زندگي آدمهايي است که در شرايطي شبيه به بسياري از ما و آدمهاي ديگر جامعه، روزگار مي گذرانند...

عکس های فیلم قصه ها