این فیلم که در دهه 1980 می گذرد ماجرای گروهی از دانشجویان کالج است که با هم وقت گذرانده، بیرون می روند و ....

عکس های فیلم هر کی یک چیزی می‌خواد!