در تابستان سال 1910 چند توریست در خلیج اسلاک ناپدید می شوند...

عکس های فیلم خلیج اسلاک