ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنیددر سال های قدیم کره در دوره اشتغال ژاپن، یک دختر جدید به عنوان کنیز مخصوص برای یک خانواده ثروتمند استخدام می شود. اما کنیز یک راز دارد... (فیلم "کنیز" از سه بخش و سه روایت اصلی تشکیل شده)

عکس های فیلم کنیز