ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

روند کار دکتر علی زمانی روانکاو این است که از میان مراجعین خود فقط یک نفر را برای درمان انتخاب می‌کند، اما این بار برای انتخاب بیمار خود دچار تردید شده است.

عکس های فیلم خواب است پروانه