داستان فیلم درباره شخصیت کنت دراکولا است و تصویر زندگی حقیقی و تاریخی ولاد سوم را روایت می کند.

عکس های فیلم ناگفته‌های دراکولا