ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنیدمامور لورن بروتون (شارلیز ترون) دارای بخش هایی مساوی از مهارت جاسوسی و توحش است و در حین حال تمایل دارد که مهارت های خود را افزایش دهد تا در ماموریت های خود زنده بماند. او به برلین فرستاده می شود تا یک پرونده بی ارزش را در بیرون از شهر تحویل دهد...

عکس های فیلم بلوند اتمی