دوستی سرباز زندان گوانتانامو با مردی که به هشت سال زندان محکوم شده است.

عکس های فیلم کمپ ایکس ری