داستان این فیلم درباره آدم هایی است که دچار دوگانگی هویتی شده اند…

عکس های فیلم مالیخولیا