فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» اولین ساخته محمدحسین مهدویان
نمایی از پشت صحنه فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» اولین ساخته محمدحسین مهدویان
بازدید مجید مجیدی از پشت‌صحنه «ایستاده در غبار»
فیلم «ایستاده در غبار» اولین ساخته محمدحسین مهدویان
هادی حجازی فر در نقش احمد متوسلیان در فیلم «ایستاده در غبار» اولین ساخته محمدحسین مهدویان
فیلم «ایستاده در غبار»
هادی حجازی فر در نقش احمد متوسلیان در نمایی از فیلم «ایستاده در غبار»
نمایی از فیلم «ایستاده در غبار»
«ایستاده در غبار» اولین ساخته محمدحسین مهدویان
فیلم «ایستاده در غبار»
هادی حجازی فر در نقش احمد متوسلیان
نمایی از «ایستاده در غبار»
نشان فیلم «ایستاده در غبار»
پشت صحنه فیلم سینمایی «ایستاده در غبار»
حامد شیخی در نقش محسن رضایی
پوستر فیلم «ایستاده در غبار»
عوامل فیلم «ایستاده در غبار» در فرش قرمز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر
عوامل فیلم «ایستاده در غبار» بر روی فرش قرمز در کاخ سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر
«ایستاده در غبار»
فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» ساخته محمدحسین مهدویان
نمایی از فیلم «ایستاده در غبار» با بازی هادی حجازی فر
فیلم «ایستاده در غبار» با بازی هادی حجازی فر
فیلم «ایستاده در غبار» با بازی هادی حجازی فر در نقش حاج احمد متوسلیان
فیلم «ایستاده در غبار»
پوستر فیلم «ایستاده در غبار» ساخته محمدحسین مهدویان
پوستر «ایستاده در غبار»
«ایستاده در غبار»
«ایستاده در غبار» با بازی هادی حجازی فر
هادی حجازی فر در «ایستاده در غبار»
حبیب الله والی نژاد برنده تنديس بهترين فيلم برای فیلم «ایستاده در غبار» در هجدهمین جشن خانه سینما
مهدی فخیم زاده و حبیب الله والی نژاد برنده تنديس بهترين فيلم برای فیلم «ایستاده در غبار» در هجدهمین جشن خانه سینما
شهرام خلج برنده تنديس بهترين چهره پردازى برای فیلم «ایستاده در غبار» در هجدهمین جشن خانه سینما
ایمان کرمیان برنده تنديس بهترين چهره پردازى برای فیلم «ایستاده در غبار» در هجدهمین جشن خانه سینما
محمدحسین مهدویان برنده جایزه خلاقیت و استعداد درخشان برای فیلم «ایستاده در غبار» در دهمین جشن انجمن منتقدان
محمدحسین مهدویان کارگردان و نویسنده فیلم «ایستاده در غبار» در اختتامیه جشنواره فیلم مقاومت
محمدحسین مهدویان برنده تندیس بهترین فیلمنامه برای فیلم «ایستاده در غبار» در اختتامیه جشنواره فیلم مقاومت
محمدحسین مهدویان برنده تندیس بهترین فیلمنامه برای «ایستاده در غبار» در اختتامیه جشنواره فیلم مقاومت
محمدحسین مهدویان کارگردان و نویسنده فیلم «ایستاده در غبار» در جشنواره فیلم مقاومت
محمدحسین مهدویان کارگردان و نویسنده «ایستاده در غبار» در جشنواره فیلم مقاومت
حبیب والی نژاد برنده تندیس بهترین فیلم برای فیلم «ایستاده در غبار» در اختتامیه جشنواره فیلم مقاومت
سحاب زری باف برنده جایزه سومین جشن عکاسان سینمای ایران برای فیلم «ایستاده در غبار»
هادی حجازی فر و امیرحسین هاشمی در فیلم «ایستاده در غبار»