فیلمی اپیزودیک با موضوعات اجتماعی و مفاهیم عاشورایی است.

عکس های فیلم هیهات