عشق و علاقه دو زن در دهه 1950 که عواقب پیچیده ای در پیش دارد...

عکس های فیلم کارول