ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

حضرت موسی (ع) در برابر فرعون رامسس به همراه 600 هزار برده قیام می کند و در یک سفر تاریخی از مصر فرار می کنند و خود را از شرایط وحشتناک نجات می دهند.

عکس های فیلم مهاجرت: خدایان و پادشاهان