ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

مبارزان کوچک چند سارق خطرناک و حرفه ای با لباس های مبدل کتیبه ای را از موزه ملی به سرقت میبرند اما در ادامه در دام چند کودک و نوجوان زیرک گرفتار می افتند و …

عکس های فیلم مبارزان کوچک