در تندباد حادثه، عشق اولین قربانی است. تهران 1332.

عکس های سریال شهرزاد