یک فیلم جنایی درام درباره زندگی یک خانواده مهاجر در آمریکا است.

عکس های فیلم یک سال بسیار خشن