گلاب آدینه در فیلم خانواده فرشچی
نمایی از فیلم خانواده فرشچی
فیلم خانواده فرشچی
خانواده فرشچی ساخته نادر تکمیل همایون
پشت صحنه خانواده فرشچی
پشت صحنه فیلم خانواده فرشچی
بانیپال شومون و بابک حمیدیان در فیلم «خانواده فرشچی»