ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

گفتند دیوانه را ببین مجنون شده. انتظار را زندگی می کند چون یعقوب به وقت حکمرانی یوسف. گفتی مردم عادی چه می دانند که یعقوب تمام آن سال‌ها انتظار را عاشقی کرد.

عکس های فیلم عین شین قاف