ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

اتفاقی غیرمنتظره پروانه و دخترش آینه را غافلگیر می‌کند، گویا این اتفاق ریشه در گذشته پروانه دارد گذشته‌ای که سال‌ها از مواجه با آن هراس داشته است.

عکس های فیلم روزگاری عشق و خیانت