ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

من دیگر نمی توانستم بدون گاری راه بروم یا بایستم.اسب دیگر نمی توانست بدون گاری بایستد یا راه برود. من دیگر نمی توانستم...اسب...من...اسب...

عکس های فیلم مردی که اسب شد