ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

پوریا نوجوان 15 ساله دوستی صمیمانه ای با دانیال همسایه خود دارد. بر اثر اتفاقی ناگوار برای دانیال ، پوریا که به شدت ترسیده و خود را مقصر می داند ، تصمیم می گیرد موضوع را از دیگران پنهان کند.

عکس های فیلم قول