اکبر عبدی توسط افراد ناشناس ربوده می شود و برای آزادی او تقاضای یک میلیون دلار می کنند و...

عکس های فیلم مذاکرات مستقیم آقای عبدی