ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

یحیی که رزمنده جوانی است و برای یک مرخصی چند روزه به شهر آمده ناخواسته در موقعیتی خاص قرار می گیرد و تردید در اینکه در شهر بماند یا دوباره به منطقه برگردد.

عکس های فیلم تگرگ و آفتاب