ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

هما پرستار مجرب بیمارستان پیشنهاد شب کاری و مراقبت از خانم مسنی را می پذیرد. اولین روز کاریش اولین برف سال می بارد. در تمام طول این 10 روز مراقبت نه برفی می آید و نه او می تواند بخوابد...

عکس های فیلم بهمن