داستان آن درباره خانواده‌ای است که بعد از مدت‌ها دور هم جمع می‌شوند.

عکس های فیلم نزدیک تر